Edu Active Sp. z o.o.
Pileckiego 104/149
02-781 Warszawa
Tel.: +48 698 082 721
biuro@eduactive.pl
Firma EduActive jest partnerem międzynarodowego projektu, którego celem jest popularyzacja kultury i języka chińskiego. Nasza spółka jest odpowiedzialna za działania technologiczne. Więcej na stronie: www.chinese4.eu

Spółka EduActive specjalizuje się w wykorzystaniu najnowszych rozwiązań ICT w edukacji, a konkretnie w procesie kształcenia studentów, uczniów i pracowników. EduActive współpracuje z instytucjami edukacyjnymi (uniwersytety, instytucje kształcenia zawodowego), biznesowymi (firmy i stowarzyszenia różnych branż etc) oraz informatycznymi i medialnymi (portale internetowe, telewizja). Firma posiada szereg własnych rozwiązań z zakresu e-learning, mobile learning oraz multimedia learning. Firma zajmuje się zarówno przygotowaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, jak również przygotowaniem i opracowaniem kontentu, w tym materiałów edukacyjnych.

Pracownicy spółki uczestniczą we wszystkich fazach realizacji projektów: od tworzenia koncepcji, po wdrożenie i utrzymanie systemów. Pracownicy spółki to zarówno specjaliści IT, jak również osoby zajmujące się analizą i przetwarzaniem kontentu branżowego na materiał edukacyjny.

EduActive specializes in the use of the latest ICT solutions in education, especially in students, pupils and staff learning process. EduActive is cooperating with educational institutions (universities, vocational training institutions), business (companies and associations of different industries, etc.), together with information technology and media (websites, portals, television). The company has prepared a huge number of customized ICT solutions for e-learning, mobile learning and multimedia learning. EduActive deals with both preparation of dedicated software solutions, as well as the preparation and development of the content (including educational materials).

EduActive experts are involved in all stages of the project development and performance: from concept creation to systems implementation and maintenance. EduActive employees are both ICT professionals, as well content creators who are analyzing and preparing adaptation of specific branch knowledge into didactical content and educational materials.